policja

Poszukując pracy w policji mamy prawo zasugerować, w którym miejscu chcielibyśmy wykonywać obowiązki zawodowe. Początkowo jako policjant będziemy pracować w wydziałach prewencji, ale stacją możemy wybrać wydział policji, który nas interesuje. Najczęściej komisariaty policji znajdują się w stolicach gmin czy powiatów. W dużych miastach, oprócz powiatowych i wojewódzkich istnieje również cała masa mniejszych posterunków obejmujących wydzielone osiedla. Co roku policja opuszczają funkcjonariusze przechodzący na emeryturę, a zatem stały dopływ nowych miejsc pracy jest jak najbardziej możliwy.

Przeczytaj też: https://www.zlecenia.pl/blog/gdzie-mozesz-szukac-zatrudnienia-jako-policjant/

Kiedy przejść na emeryturę w policji?

Na emeryturę Jako funkcjonariusz policji możesz przejść najwcześniej po 25 latach udokumentowanej pracy w policji. Lata pracy określane są jako pełny rok kalendarzowy. Jeżeli jednak w trakcie służby popełniliśmy przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu, wymiarowi sprawiedliwości czy nadużyciu dobra osobistego, taki okres wówczas nie wlicza się do stażu pracy. Za to wliczany jest nam okres zawieszenia w czynnościach służbowych, kiedy do postępowania można będzie wpisać niewinność czy postępowanie zostanie umorzone. Do stażu pracy zawodowego wlicza się też okres wychowywania dzieci urlopy macierzyńskie i ojcowskie, maksymalnie trwające 3 lata.

Własna działalność gospodarcza jako policjant – czy to możliwe?

Jako policjant nie możemy podjąć się żadnej działalności gospodarczej, ani pracy na wspólny rachunek, ani wspólnie z innymi współpracownikami. Nie możemy też zarządzać firma, ani prowadzić jako przedstawiciel. Nie możemy należeć też do członkostwa zarządu, ani rady nadzorczej spółki prawa handlowego. Wyjątkiem jest mowa o spółdzielni mieszkalnej. Nie możesz być też członkiem zarządu fundacji, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Spółkach prawa handlowego masz prawo mieć maksymalnie 10% akcji.

Zobacz też: https://duzarodzina.pl/ile-jest-w-stanie-zarobic-policjant-zarobki-policjanta/