Jaką przyczepę można ciągnąć samochodem osobowym

W Polsce caravaning nie jest tak bardzo popularny, jak na zachodzie i południu Europy. Przyczyną tego jest słabo rozwinięta sieć dobrze wyposażonych pół kempingowych. Jednak mimo trudności coraz więcej rodaków decyduje się na spędzanie wakacji w ruchu. Ciągnięcie przyczepy kempingowej jest zadaniem dość wymagającym. Oprócz przestrzegania specjalnych przepisów dotyczących poruszania się samochodem z przyczepą, należy nabrać wprawy w manewrowaniu i pokonywaniu zakrętów zespołem pojazdów. Prawo jazdy kat. B pozwala na ciągnięcie niektórych rodzajów przyczep bez dodatkowych uprawnień. Jednak oprócz dostosowania się do przepisów ogólnych ważne jest wybranie odpowiedniej przyczepy do możliwości posiadanego samochodu.

Ciężar przyczepy a masa samochodu

Każdy model samochodu posiada ograniczenia co do maksymalnego obciążenia oraz dopuszczalnego ciężaru przyczepy. Poszczególne wartości można znaleźć w instrukcji samochodu. Są ponadto wpisane w dowodzie rejestracyjnym auta. W rubryce F1 dowodu rejestracyjnego znajdziemy maksymalną masę całkowitą pojazdu, a w rubryce F2 dopuszczalną masę całkowitą pojazdu (dmc) wyrażone w kilogramach. Masa własna samochodu bez obciążenia zapisana jest w rubryce G. W rubrykach O1 i O2 znajdziemy natomiast wartości dopuszczalnego ciężaru przyczepy, którą może ciągnąć nasz pojazd. Przy czym pierwsze oznaczenie dotyczy przyczepy wyposażonej we własne hamulce, a druga – przyczepy bez hamulców. Wszystkie te wartości należy wziąć pod uwagę przy wypożyczaniu lub kupowaniu przyczepy.

Kemping tylko z dużym autem

O ile dysponujemy odpowiednio dużym pojazdem, możemy ciągnąć przyczepę kempingową. Masa kempingu zazwyczaj znacznie przekracza 750 kg. Dlatego do ciągnięcia przyczep nie nadają się małe samochody miejskie. Aby poruszać się z przyczepą zgodnie z przepisami, jej masa musi być o 33 % mniejsza niż dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Jeżeli więc chcielibyśmy kupić lub wypożyczyć kemping ważący 1200 kg, musimy dysponować samochodem, którego dmc przekracza 2000 kg. Taki zestaw pojazdów waży poniżej 3500 kg i może być prowadzony przez posiadacza prawa jazdy kat. B bez żadnych dodatkowych uprawnień. Jeśli natomiast masa samochodu z przyczepą przekroczy 3500 kg, musimy posiadać dodatkową kat. E. Dodatkowym ograniczeniem jest długość zespołu pojazdów, która nie może przekraczać 18,75 m.

Wyjątkiem jest poruszanie się z przyczepą lekką do 750 kg, ponieważ w tym przypadku zestaw może ważyć nawet 4250 kg (3500+750). Takie zestawy pojazdów często można spotkać na drogach. Są to zazwyczaj auta dostawcze (wykorzystywane przez wiele firm), ciągnące przyczepkę transportową z dodatkowymi narzędziami lub sprzętem budowlanym.

Ponadto przyczepa przekraczająca 450 kg musi być wyposażona we własny hamulec bezwładnościowy. W przyczepach dostosowanych do samochodów osobowych znajdują się tak zwane hamulce najazdowe, które są uruchamiane bez udziału kierowcy. W momencie zwalniania czy hamowania przyczepa swoim ciężarem napiera na ciągnący ją samochód, a wytworzona siła uruchamia hamulec najazdowy. Hamulce aktywne, którymi steruje się z pozycji kierowcy montowane są tylko w samochodach ciężarowych. Istnieją też małe przyczepki transportowe, które nie posiadają żadnych hamulców. Nie mogą one być jednak cięższe niż 450 kg.

Przepisy a bezpieczeństwo

Te, wydawałoby się skomplikowane przepisy, są nieodzowne dla zachowania bezpieczeństwa w ruchu. Także zdrowy rozsądek podpowiada, że przyczepa nie może być cięższa od ciągnącego ją samochodu. Bezpieczne prowadzenie zespołu pojazdów wymaga także stosowania się do ograniczeń prędkości. Samochód osobowy z przyczepą nie może przekraczać 70 km/h jeżeli poruszamy się drogą jedno-jezdniową. Na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu dopuszczalna prędkość zespołu pojazdów to 80 km/h. Łatwo więc zauważyć, że podróż z kempingiem musimy zupełnie inaczej rozplanować, ponieważ czas przejazdu zdecydowanie się nam wydłuży.

Kierowanie zespołem pojazdów

Jazda z przyczepą kempingową jest zazwyczaj stresująca dla nieprzyzwyczajonego kierowcy. Kemping doczepiony do samochodu osobowego, ze względu na dużą powierzchnię boczną, jest bardzo podatny na podmuchy wiatru. Wyprzedanie i mijanie innych pojazdów powoduje kołysanie autem, związane z kiepską aerodynamiką przyczepy. Duży kemping to także większe zużycie paliwa, obciążenie amortyzatorów i kół pojazdu. Z dużą przyczepą transportową lub kempingiem inaczej się manewruje i inaczej należy pokonywać zakręty. Dodatkowym utrudnieniem jest gorsza widoczność do tyłu. Duże przyczepy zazwyczaj wykraczają za obrys samochodu, dlatego jazda z przyczepą wymaga stosowania dodatkowych lusterek. W samochodzie ciągnącym przyczepę wydłużeniu ulega droga hamowania. Ponadto ruszanie wymaga większej mocy i w praktyce często wiąże się z szybszym zużywaniem sprzęgła.

Wakacje na kempingu lub dodatkowy transport

Przyczepka transportowa stanowi świetne rozwiązanie w przypadku konieczności przewozu dodatkowych czy niewymiarowych ładunków. Jazda z kempingiem natomiast daje możliwość spędzenia atrakcyjnego urlopu. Aby jednak ciągnięcie przyczepy nie narażało nas na dodatkowe koszty lub niebezpieczeństwo musimy stosować się do przepisów i dopuszczalnych wartości ciężaru obu pojazdów: przyczepy i samochodu.